Kontakt

gddkiaMIB

Projektant:

AECOM Polska Sp. z o.o.
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław

Inżynier Kontraktu:

Biuro Inżyniera Kontraktu:

EUROCONSULT S.A.
Avenida Camino de los Cortao 17
28.700 San Sebastian de los Reyes
(Madrid)
Euroconsult S.A.
ul. G. Narutowicza 76
64-100 Leszno

tel. 601 159 351

poczta: biuro.s5.leszno@ecgroup.pl

Inżynier Kontraktu:
Andrzej Wilczek

Wykonawca:

Budimex S.A.
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa

Biuro Budowy:
ul. Usługowa 6,
64-100 Leszno

tel. 501 611 869

poczta: s5leszno-kaczkowo@budimex.pl

Dyrektor Kontraktu:
Krzysztof Starkowski

Kierownik Budowy:
Jakub Szłapka

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

Biuro Kierownika Projektu
ul. Energetyków 12
64-100 Leszno

tel. 65 526 61 35

Kierownik Projektu:
Wojciech Furmaniak

Komentowanie jest zablokowane.