Opis inwestycji

Nazwa kontraktu: Zadanie: Budowa drogi S5 Poznań – Wrocław odc. Radomicko – Kaczkowo, Etap II Leszno Płd. – Kaczkowo
Umowa z Konsultantem: 17.05.2016r.
Umowa z Wykonawcą: 05.05.2016r.
Kwota Kontraktowa brutto: 232 647 957,30 PLN
Nr kontraktu: GDDKiA/O-PO/R-2/115/2013

Zadanie obejmuje realizację drogi S5 Poznań – Wrocław odc. Radomicko – Kaczkowo, Etap II Leszno Płd. – Kaczkowo. Budowa odcinka drogi ekspresowej o długości 9,518 km o przekroju 2×2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) z poszerzonym pasem dzielącym, który uwzględnia możliwość dobudowy trzeciego pasa dla każdej jezdni, czyli docelowo uzyskanie przekroju 2×3. Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, powiecie leszczyńskim i przebiega na terenach gmin Rydzyna (obręby: Dąbcze, Kłoda, Kaczkowo, Tarnowa Łąka), Święciechowa i miasta Leszno

Cel inwestycji i spodziewane rezultaty

Istniejąca droga krajowa nr 5 o znaczeniu międzynarodowym przenosi duże natężenie ruchu wynoszące średnio 14 478 pojazdów na dobę oraz łączy Poznań z Wrocławiem i autostradę A2 z A4 przez oddaną do ruchu we wrześniu 2011 Autostradową Obwodnicą Wrocławia A8. Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez następujące miejscowości: Lipno, Leszno, Rydzyna i Augustowo. Przejazd przez Leszno w większości odbywa się drogą dwujezdniową, z kolei Rydzyna posiada obwodnicę. Utrudnienie w ruchu stwarza linia kolejowa E59 Poznań – Wrocław, która przecina istniejącą drogę krajową pomiędzy miejscowościami Lipno i Leszno, a także w Lesznie – nienormatywny wiadukt kolejowy o dość małej skrajni pionowej.

Projektowana droga ekspresowa przebiega całkowicie po nowym śladzie przez tereny rolne i częściowo leśnych po zachodniej stronie Leszna, poza terenem lotniska szybowcowego w Strzyżewicach.

Budowa drogi ekspresowej spowoduje skrócenie czasu podróży pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem, spowoduje rozwój gospodarczy regionu oraz przyniesie zmniejszenie ruchu tranzytowego przez miejscowości Lipno, Leszno i Rydzyna.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

 • 1 węzeł drogowy w ciągu trasy S5: węzeł “Leszno Południe” (na przecięciu z drogą wojewódzką nr 323)
 • przebudowa dróg (klas D, Z, G, GP) w związku z budową obiektów inżynierskich zapewniających bezkolizyjny przejazd nad i pod nimi,
 • budowa równoległych dróg dojazdowych (wewnętrznych) dla obsługi przyległego terenu oraz urządzeń związanych z utrzymaniem drogi S5 (dojazdy do zbiorników, separatorów) o długości około 9 km,
 • budowa przepustów, oświetlenia, urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • budowa urządzeń ochrony środowiska,
 • budowa łącznika wraz z węzłem “Dąbcze”.

 

Podstawowe parametry techniczne:
  • długość odcinka: 9,518 km
  • klasa drogi: kl. S ekspresowa dwujezdniowa
  • nośność nawierzchni: kategoria ruchu KR6, 115 kN/oś
  • ilość węzłów: jeden węzeł „Leszno Południe”
  • 8 obiektów inżynierskich, w tym:
   • 1 most w ciągu drogi S5 (będący jednocześnie przejściem dla zwierząt dużych) – most MS18 nad Rowem Polskim,
   • 4 wiaduktów drogowych (przejazdów) nad drogą S5,
   • 1 przejście górne dla zwierząt (ekodukt) nad drogą S5 i linią kolejową E59 (odcinek ekoduktu nad linią kolejową realizuje PKP PLK S.A.)

W ramach etapu II zostaną wybudowane również:

  • węzeł „Dąbcze” zlokalizowany na przecięciu projektowanego łącznika pomiędzy drogą ekspresową S5, a droga krajową nr 5 w km 267+456,42,
  • łącznik pomiędzy węzłami „Dąbcze” i „Leszno Południe” (droga ekspresowa S5),
  • 1 wiadukt drogowy w ciągu łącznika na węźle “Dąbcze”,
  • 1 wiadukt drogowy w ciągu łącznika nad linią kolejową E59.

Komentowanie jest zablokowane.